سفارش تبلیغ
صبا ویژن


«کــــــرونـــــا» را ببیـــن ورم کرده
گـوش هـا تیـــز و دُم عَلَـــــم کرده

زادگاهش اگـــــرچـــه چیـــــن اما
لانـــه در کشــــور عجــــــم کرده
*
گـــرچــــــه آزار مـی دهـد مــا را
خواســـت بلعیــــد کلّ دنیـــــا را

وای بـــرما اگـــر که بـا عجلـــه
از گلیمش فـــــرا نهـــــد پـــا را
*
شهر تا شهر جملـه قم شده ایم
می امراض را چو خـم شده ایم

افتخــــــاری نــدارد امــــــا مــا
در جهــان رتبه ی دوم شده ایم
*
ها که بدتر ز هر بـــدی کرونا
دیــــو پتیـاره ای ، ددی کرونا

با چنین ژست و با چنین هیبت
حــال ما را به هم زدی کرونا
*
ناسزا برتو ذکرعــادی ماست
خوشترین نغمه ی جهادی ماست

نه فقط من که جمله می گویند
شب مرگ توروزشادی ماست.
تاریخ : یکشنبه 98/12/11 | 1:24 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر