سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران


بی تو دانی برمن ای گل روزوشب چون می رود؟
جای   اشک   از  دیدگانم   متّصـل  خـون می رود

از  جنونی   کز   غــم   عشقت    گریبانم   گرفت
خنده   گر   آید  سراغم   گریه  بیـرون   می رود.
تاریخ : یکشنبه 98/12/18 | 9:54 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر