سفارش تبلیغ
صبا ویژن


??????
ایران  من  از  چه روست  زاری هایت؟
ای    من    به     فدای  اشکباری هایت
پرواز   خوش  کبوتران   تو   چه     شد؟
کو   نغمه ی      دلکش   قناری هایت؟
??
ایران من   از چه خسته ات  می بینم؟
با    بال   و  پر  شکسته ات  می بینم؟
در     ماتم  دخترت     پریشان   گیسو
در سوگ پسر نشسته ات  می بینم؟
??
ایران   عزیز    من  قرار    تو  چه    شد؟
آن   روح    صبور  و بردبار تو  چه   شد؟
چندیست خزان نشسته درجان وتنت
نوروز   مبارک    و   بهار   تو   چه   شد؟
??
ای    مام   وطن   که   بر  تن   ما جانی
هم عشقی و هم امید و هم  ایمانی
هر     چند    که     سوگوار      فرزندانی
قربان     شومت   که    تا     ابد   ایرانی
??
دارم  به  دل  ای  مام  وطن  سوز تو را
اندوه       هزاره های      دیروز      تو  را
امروز   تو   گر  چه   تلخ تر   از   هر  روز
اما    نبرم     ز     یاد      نوروز     تو    را.

?? ??
تاریخ : جمعه 98/12/23 | 7:28 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر