سفارش تبلیغ
صبا ویژن


شلال گیسو که رها می کنی
پرنده در دوگانه ی خود
شک می کند
آبشار در رکوع هماره اش
«وان یکاد» می خواند
و شاعر
کجاوه ی احساسش را
تابوت آرزوها می سازد
***
ای تو همیشه خوب!
لبخند کدام غزل را
سنجاق قصیده ی گیسوانت کنم؟
تاریخ : یکشنبه 99/2/7 | 8:23 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر