سفارش تبلیغ
صبا ویژن??به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه ی شیر بیشه ی نجابت و شجاعت «لطفعلی خان زند» ??


گفت   شاه   مخنّث    قاجار   ،    خان     زیبای     زند    را بکشند
پیش     پای      سیاه     خاربنی   ،   سرو     بالا  بلند    را بکشند

بود   فرمان   کوسه ی   قاتل   ،  آن   به   دور  و   تسلسل باطل
شیر   افتاده    در   غل   و  زنجیر ، صید   سر  در کمند را بکشند

پیش   از   آن گفته  بود کور کنند  ،   زیر پا  مثله اش غرور کنند
روی   قرآن   سپس   عبور   کنند   ،   آن  به دین پایبند را بکشند

بوم     شوم    نشسته    بر  باره  ،  داد    فرمان   حمله   یکباره
تا   که    خفاش های    خونخواره   ،     شاهباز  نژند   را بکشند

به کدامین مرام و آیین است ، چه کسی گفته منطق دین است
که   نه   یک مرد را   پس از توهین ، ملتی   دردمند   را بکشند؟

خارها   ، خاره های    در   هامون   ،   خیل بدکارهای بی قانون
کی   توانسته اند   طیّ   قرون  ،   سبلان  و  سهند   را بکشند؟
تاریخ : جمعه 99/3/2 | 9:55 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر