سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ


*به احترام  استاد عباس  خوش عمل کاشانی

تا غزل هست ، بوی جان این جاست
طرحی از عشق ، همچنان این جاست

به کجا می روی ؟ کجا ؟ برگرد
راز زیبایی جهان  این جاست

لفظ یعنی چه ؟ رو به معنی کن
نام بگذار ، تا نشان این جاست

حالی از دوستان  اگر پرسی
بزم یاران مهربان  این جاست

یاد یاران "" خوش عمل "" تا هست
شعر ، این شور ناگهان این جاست

خبر از بی خبر ، چه می گیری
گر خبر هست ، همچنان این جاست.


شعبان      کرم دخت
بابلسر      مرداد     نود و نه

کانال شعر من

@karamdokht*خوب مهربان

(در جواب شعبان کرمدخت عزیز دوست شاعرم)

اگر  از   عاشقی  نشان  اینجاست
از تو  ای خوب  مهربان  اینجاست

نوبهاری  که با تو  همنفس است
راحت افزای روح وجان اینجاست

شادمانم    که  با  حضور    توام
همدل  امروز وهمزبان اینجاست

به  زمین  و  زمان  فروشم فخر
دولت عشق را ضمان اینجاست

تا    غزال   غزل    کنار      دلت
رام  و  آرام  همچنان اینجاست

بهترین ها    نصیب   باد   تو   را
کآستان بوست این زمان اینجاست

چه  نیازی  به  سیم و زر دارم
تا  مرا  گنج  شایگان  اینجاست.
عباس خوش عمل کاشانی.
تاریخ : سه شنبه 99/5/21 | 7:9 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر