سفارش تبلیغ
صبا ویژن


ای   بهــار آور  گل  مـن  ، هــر  کجا می جویمت
در   دلـم  نــور امیــدی  هست ، تا  می جویمت

تا   فنـــا گردد  شبــان  بی  تو  با حسرت قرین
ای   صفــای چشمـــه ی   آب بقا  می جویمت

شرح افسون نگاهت تا که سرمشق دل است
در  دل  افسانه  ،  در  هر  ماجرا  می جویمت

می گذارم سر به صحرای جنون مجنون شعار
همچــو لیلـــی محــو  آهنـگ  درا می جویمت

دل  به  زنجیر اسـارت  گرچه بستم سالهاست
عشق چون فرمان دهدازخودرها می جویمت

می شوم بیگانه از غم ، می نهم دل بر نشاط
هـر  نــفس تــا  در  دل درد آشنــا می جویمت

ای شفــای دردهـــای مـن ،  به  قـانــون دعا
مبتـــلای  درد   در   متــــن   بــــلا می جویمت

تاغم وشادی به هجران و وصالت داده دست
در میــان  گریـه هـا  و  خنده هـا می جویمت

قطــره بودم بـا خیـــالت راهـی  دریـــا شدم
با شکست مــوج مــن در اوج  ما می جویمت

گرمرا  عمری بود باقی  برون از وهم خویش
ای حقیقت را  تجلّی ، تا  خــــدا می جویمت.
تاریخ : یکشنبه 99/5/26 | 9:14 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر