سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

بی فروغ عشق ، دنیا نیست جز ویرانه ای
خاستگاه مردمان مفلس دیوانه ای

گرمرادازکسرکثرت کسب وحدت بودو هست
پیش ما فرقی ندارد کعبه با بتخانه ای

هرکجا گل میشکوفد دل به گردش چون هزار
هرکجا شمعی است روشن دل بود پروانه ای

محفل دل نیست آن محنت سرا کز روی عُجب
آشنا را اعتنایی نیست با بیگانه ای

جان شیرین را چه قابل گر به استغنای طبع
هر نفس سازی فدای دلبر جانانه ای

آن خماری ها که در سر بود ما را محو شد
با تبسم های ناب نرگس مستانه ای

دین و دل دادیم از کف در خرابات مغان
گه به افسون نگاهی گاه با افسانه ای

ما خردسوزان عالم بر سر پیمان عشق
باده پیماییم با رندان نافرزانه ای.
تاریخ : چهارشنبه 99/7/2 | 11:54 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر