سفارش تبلیغ
صبا ویژن


مبتلا شد   «ترامپ»  بـر   کرونا
با     عیالش    «ملانیا»      بانو

خر   اقبال      کدخدای     بزرگ
رفته   در   گل  فرو   الی    زانو

بارالها !  بر   این   مرض  حتی
نشــود         مبتلا    «نتانیاهو»

از     برای     چنین     ملاعینی
گر     چه     ادبـار     آرزومندم

بــر  تــن و  جانشان  هجوم آور
کرونا      را      ولی    بنپسندم

بشری    را    چرا   کنم  نفرین
من که دربنــد نفـــسِ شرمندم!؟
تاریخ : شنبه 99/7/12 | 8:14 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر