سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

لذت   حل   کردن    تریاک   در   لیوان       مشروب

گاو   می داند  که  چون   حل پهن در شاش اسبه

دوش  شیخ  شهر  را   بشکن زنان در بزم    دیدم

زیر لب  گفت  این  هم از   تاثیر  اکل    مال  غصبه

در  تماشاخانه ی   دنیا    گروهی       از    ملایک

پرده ی  اعمال    ما را روز  و  شب در حال نصبه

بوسه ای   دادی  مرا    بستی دهانم از  شکایت

من  به  قربان   بزاق   تو  که  محکمتر  ز  چسبه

تا  در  آغوشم  کشیدی  سوختم جزغاله گشتم

نیست  آن  آغوش    بل آتشکده ی  آذرگشسبه

من   هنرمندش   نخوانم آن  هنربند      سخیفی

را  که  در  بازار  گیتی  با  هنر مشغول  کسبه

ما  به  هر کس یا علی  گفتیم تا آخر   باهاشیم

گور  بابای    عمر اخمی   که    یبسه یا نچسبه.
تاریخ : یکشنبه 91/2/10 | 2:9 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر