سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آواز خـــــوش تــــو از کجــا می آید

کاینگونه به گــوش ، آشنـا می آید


در بزم خدا مگر تو مهمان شده ای

کز عـــرش صـــدای ربّنــــا می آید
تاریخ : دوشنبه 99/7/21 | 7:5 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر