سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی


تا   سحرگاه    در    میکده    امشب   باز است
بشتابید    که    شب    زمزمه ی     آغاز است

باغ     را     مژده ی    دیدا  بهاری    نرساند
قاصدک گرچه  پر از  وسوسه ی  پرواز است

سازگاری   نکند   با   دل  من   گردش   دهر
چه خیالی است ؟ خیال  تو  اگر  دمساز است

پرده    در    پرده    نواهای دل  عاشق  من
غزل   حسن   تو  را   حنجره ی  آواز است

از  تو  یکدم  نرسیدم  به  مراد  دل  خویش
گر چه  احساس  من  آمیخته با  ابراز است

دفتر  حسن  دل انگیز  تو دستی  که گشود
کرد  اقرارکه   مجموعه ای ازاعجاز است

با  جفای  دل سنگ  توخوشم  درره وصل
روزوشب دست فراق ارچه کلوخ اندازاست

مو به مو حسن تورا شرح دهد تا دم صبح
طبعم  امشب  اگر از شوق غزلپرداز است.
تاریخ : دوشنبه 99/7/28 | 10:24 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر