سفارش تبلیغ
صبا ویژن


به فریادم برس درمــانـــده ام یا حیّ و یا قیّوم
به خلوت اشکها افشانــده ام یا حیّ و یا قیّوم

به دنیا غرق در عصیان ز درگاه تو روگردان
دراینجا مانده،زانجا رانده ام یا حیّ و یا قیّوم

ز من بگذر گر از اشک ندامت نار شهوت را
به نفس خود فرو ننشانده ام یا حیّ و یا قیّوم

ز شمــــع معرفت گاهی اگـــر افتاد در دستم
به ظلمت نور کی تابانده ام یا حیّ و یا قیّوم

سعادت درعبادت سلب شد ازمن قبولش کن
به عادت گرنمازی خوانده ام یاحیّ ویا قیّوم

دریـــغ ،از کاروان رحمــت بـی انتهــای تو
عقب افتاده در گل مانده ام یا حیّ و یا قیّوم

به خودلرزان چوبیدامّیدعفوازدرگهت دارم
دلی را گرزخود لرزانده ام یا حیّ و یا قیّوم

ببخشاگرچه عمری غفلت ازفرمانبری کردم
که مستظهربه آن فرمانده ام یا حیّ و یا قیّوم.
تاریخ : پنج شنبه 99/8/1 | 12:49 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر