سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ابــر پشت ابــر می آید که بــاران آورد

جـــامـه ی گلبفت تنپوش بهـاران آورد

 

با صدای پای آب از خواب برخیزد گیاه

مژده ی نــوروز گلبـــانگ هزاران آورد.
تاریخ : چهارشنبه 99/8/21 | 10:8 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر