سفارش تبلیغ
صبا ویژن


غمی که بــــا دل مــــن در نبـــــرد آمده است
به همنـــــوایـــــی انــــدوه  و درد  آمده است

به پشتگرمی حسن تــــو اعتمـــادم نیست
که عشـــق را خبـــر از فصل سرد آمده است

به خــــون دل نتوانم نــوشــــت شرح فراق
که ســـرنــــوشــت مــرا مرگ زرد آمده است

مرا به سیـــــر مسیـــــر وفــــا مخوان که بلا
همــــاره  همسفـــــر  رهنـــــورد  آمده است

نصیبه ای به جهــان غیــــر نامرادی نیست
به ورطه ای که درآن خسته مردآمده است

ز دوست خاطره ای خوش مرابه یادنماند
به شهـر خاطـــر من ریـــزگـــــرد آمده است

خوشا کسی که به میدان جنگ با غم یار
بریده از همـــه پیوند و فـــــرد آمده است

به یاد روی تـــو بودم که عشــــق داد نوید
کسی که حـال دلم خــوب کرد آمده است.
تاریخ : جمعه 99/9/14 | 4:47 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر