سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دو چشم روشــن اگرنیستم چه غم که خدا
دلــــی بـــــه روشنـــی آفتــاب داده مـــرا
درخـــت بــارور بـــــاغ شعـــر و معرفتم
که چشمه ی هنر و عشــق آب داده مــرا
***
دوچشم روشن اگرنیستم چه غـم که زبان
در این دیارخموشان چراغ راه من است
به دستگیــــری احبــــاب احتیاجم نیست
عصای شعردراین خاکدان پناه من است
***
مـــن از نگـــاه دل نــــوربـــار می بینم
تمام منظــــره های قشنــــگ دوران را
طلـــــوع رویــــش گلهــای باغ زیبایی
ستاره های شب آسمــــان کاشــــان را
***
مـــن از نگاه دل نـــــوربــــار می بینم
کبوتــری که بـه منقـــار برگ گل دارد
پرستویــی کـه در آفــاق اوج می گیرد
فرشتـــه ای که گل پامچــال می کارد
***
اگرچه نیست مـرا چشم پر فروغ اما
دلم به روشنی دیدگان خورشید است
به زندگانی بی نـورخویش می سازم
که چشم شعر،مراچشمه های امیدست.تاریخ : یکشنبه 99/9/23 | 8:17 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر