سفارش تبلیغ
صبا ویژن


مـــا جماعت که فـاقــد شتریم
همچنان بی دوچرخه وموتوریم

هست انبـــانمــان تهـی ز غــذا
گرچه ازعلــــــم اقتصــاد پـریــم

ثبت در دفتــری نبوده که مـــا
دکتر و آرشیتکت و پرفسوریم

مثــــل اهــــل ولایتــی ز یمــن
لُنگ بندان نان خشک خوریم

دیگران گرچه پورشه اند سوار
مــــا  ژیــــان کـرایـه را شوفریم

ساده ،یکدست،بی ریا، قانع
دل به دنیـــــا نبستگان حُریم

ترکمانیم و ترک و کرد و عرب
گیلک و مازنی بلــــوچ و لریم

صیقلی همچـــــــو روح آیینه
صاف و شفّاف مثل آب کُریم

صدف سینه هایمان بشکاف
تا ببینی کـــــــه حاملان دُریم

کی چو ابنـــــاء اسبق الوزراء
پولشویی کنیم و رانتخوریم؟

کی چوگرگ وال استریت شده
عمر را میش وار می سپریم؟

کی  به ترکیه برج می سازیم
پولها دسته دسته می شمریم؟

الغرض هر که ایم و هرجاییم
نه  خطاپیشه و نه گوشبریم

مثل مانیست درجهان مقهور
توسری خـــورده قانع مجبور.
تاریخ : چهارشنبه 99/10/10 | 10:33 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر