سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خـــدا کنـــد کــه بیــایـــد خلیــــل بت شکنـی

بــه هر کجــاست بتــی بر هبــــل کند ملحق


همیشه در همه جــــا در پناه شـور و شعـور

شعار ما «زهق الباطل» است و «جاءالحق».
تاریخ : سه شنبه 99/11/7 | 7:47 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر