سفارش تبلیغ
صبا ویژن


(برای خواننده ی مرتد رپ «شاهین نجفی» که چندسال پیش به ساحت مقدّس امام هادی علیه السّلام جسارت روا داشت.)

مگسی       ادّعای            شاهینی
کرد    در  اوج   عُجب  و  خودبینی

بی  که   لختی کند  به راه  درنگ
داد  جولان به عرصه ی   سیرنگ

رخت انسان به تن چو حیوان کرد
خاطر    عشق     را     پریشان  کرد

تا   که  خود   را  کند   زبانزد  عام
ترّهاتی     ادا    نمود     از     کام

«نجفی»   نام  ِخُلق  و خو کوفی
بی ادب   ... ناسپاس  ...لایوفی

داشت چون راه و رسم الحادی
کرد  توهین  به حضرت  هادی

آن   امام    همام.... آن   سرور
مذهب  شیعه  را   دهم  رهبر

در بلاغت   چو  حضرت    مولا
درفصاحت   یگانه  چون  زهرا

صاحب     حکمت     خدا دادی
علم  را    بحر   و حلم  را وادی

اختر     تابناک      برج        ولا
راهیان  را  به  نور   داده  صلا

روشنی بخش   عالم      امکان
که  نگنجیده   در زمان و مکان

قرّةالعین      دلگشای     جواد
قوّةالظهر      زمره ی        اوتاد

آنکه  حق را   به اقتضای کمال
بود   آیینه ی     دلال   و  جمال

معرفت ر ا چو چشمه ازصافی
نور    چشم      رجال    اعرافی

آنکه  بر  رایت  حقش   ملحق
زهق الباطل است و جاءالحق

ز  علومش هماره سر گردان
چه افاضل چه دانشی مردان

در جوانی   چو    پیر    فرزانه
صاحب    منطق     حکیمانه

علم  دین   را     سرآمد  اوتاد
شرح عهدین  را مهین استاد

فکرهادی که عقده هابگشود
همه  از    پرتو   امامت   بود

وارث  علم  و   بینش  تقوی
رکن  ایمان  ازو رکین و قوی

دل چو برمهرعارضش بستیم
به  ولایش که  ازبلا  رستیم
***
صعوه ای   ادّعای  شاهینی
چه کند باچنین جهان بینی؟

که  نداند امام هادی کیست
اسو? علم وحلم ورادی کیست

صعوه  گفتم نه کمترازآنست
مگس  بولگاه    شیطانست!

درفضایی که جای سیرنگست
همه جا عرصه برمگس تنگست

بود   زاوّل    بنا    که   آخر  کار
مژده     آرند    مردم   هشیار :

مگس  سفله عاقبت  وا  داد
عرض خودبرد وزحمت ما داد.
تاریخ : سه شنبه 99/11/28 | 7:57 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر