سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

در هفت آسمان

یک ستاره ندارد

مردی که خورشید را به سخره گرفت

و با تیری در کمان

به جدال ماه رفت

که پلنگ خفته در او

رویای کوه را به کویری پیوند زند

که کفتارهایش

توله از توله باز نشناسند

هنگام که

ماه در محاق باشد و خورشید

خاطره ای گر گرفته در کابوسهای شبانه اش

***

امروز بی ستاره ترین مرد

سه تار خاطره هایش را

به یاد اردکی می نوازد

که جوجه های رموکش را

هدیه به کفتارها داد

و هقت آسمان به هم برآمد.
تاریخ : پنج شنبه 91/3/4 | 4:52 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر