سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پشت این پنجره مانده ست نسیم

نفسم می گیرد

آی ی ی ی

این پنجره را بگشایید

بوی جانبخش اقاقی ها را دریابید

قاصدک می گوید:

خبری در راه است...

این بهار است که بر پنجره پر می ساید!
تاریخ : سه شنبه 99/12/26 | 6:28 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر