سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نـــوروز رسیــد و غصه ها دور نشد
در خانه بســـاط عیــش ما جور نشد
بر هر در خانه خفت اگر اشتر مرگ
با گاوحسن بــزی هــم آخــــور نشد!
تاریخ : جمعه 100/1/6 | 4:32 عصر | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر