سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گــوینـــد کــه در اواخـــــر فصـل بهار
دیگــــــر ز کــــویــــــد 19 نـــی آثـــار

گیرم «کرونا» گور خودش را گم کرد
گو بــا «غــــرونـــا»چگونه آییم کنار؟
تاریخ : دوشنبه 100/1/9 | 10:5 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر