سفارش تبلیغ
صبا ویژن
گربه لب شعروبه دل عشق وبه سرشورم بود
یادگاری از شراب ناب انگورم بود

می روم همپای تنهایی به گلگشت جنون
در مسیری تازه تا هرجا که مقدورم بود

خسته از تاریکجای نامرادی ها که هست
رهسپارم تا که روشن جاده از نورم بود

گامها از خود برون رفتن به فتوای جنون
فیض استقبال از سرمنزل دورم بود

می برم بر دوش ، دار خود اناالحق برزبان
تا مگر مرگی گواراتر ز منصورم بود

از نسیم باده ای مستم که در شبهای هجر
خوشتر از گلگشت در صبح نشابورم بود

خون دلهایی که نوشیدم ز جام روزگار
گرنه پاداشی سزا دارد که منظورم بود

می دهم دل را تسلی تا که شاید بعدمرگ
جای لاله جام می روییده از گورم بود!
تاریخ : پنج شنبه 98/2/5 | 1:30 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر


عُق     زد     و     آورد     بالا     هر     چه    می نوشیده بود
من     نمی دانم     کجا     و     با     که   ، کی نوشیده بود

مادرش   می گفت     :    سال     پیش        در   فصل بهار
با یکی    بدتر       ز    خود     در     شهرری     نوشیده بود

از    خدا    پنهان    نبوده     ،     از     شما     پنهان     چرا
سال قبلش     هم    به     گلگشت    دوبی نوشیده بود

گفتمش : زن!    حرف امروز    است   ،   حرف پار نیست
این ننر    دردانه     هر     جا     دید      می    نوشیده بود

در حضر      با چند     تن     سرخاب    مال      لات و لوت
در سفر    با    زن نما     مردان     «گی»      نوشیده بود

مشتزن    فرزند     ما     در     غرب     با  یک مشت زن
ویسکی    در رینگ    بر عکس   «کلی»    نوشیده بود

بارها       هم         در       کنار     جسر    بغداد     خراب
ادّعا    می کرد      همراه       «قسی*»    نوشیده بود

بی پدر     در خدمت     سربازی اش     هم   چند بطر
یک نفس    در     پادگان    سمت     جی نوشیده بود

روح    ناخرسند    وی     می گفت    در     عهد   قدیم
یک دو    ساغر     با   سران     قوم   طی نوشیده بود

ساقی    ناکس    به دستش    بول استر   جای می
داد    و    او    با گفتن    مرسی - اوکی   نوشیده بود

خُل   پسر       ماخولی      ما      آب     آتشناک     را
زاوّل    نوروز     تا       پایان      دی      نوشیده      بود

گاه    شادی    این    شرنگ آلود    را با   بانگ چنگ
گاه    ماتم   نیز    با      آهنگ     نی    نوشیده   بود

هی    به او   گفتم    از این     کار خطا بردار  دست
هی   دهن    کج کرده   بر بابا   و  هی نوشیده بود

دوش   در  کابوس  خود  دیدم  «اوردوز» کرده است
شیشه مصرف  کرده بود  و می  ز پی نوشیده بود

گر  بریزی   روی   هم   ،   دریای  عمّان   می شود
آبکی هایی     که   من   ناخورده  وی نوشیده بود

بچّه های      دیگران    دکتر    شدند    و   مال    ما
ناخلف شد    تا     بگیرد   دم  به ساعت حال   ما!

::::::::::::::::::::::::::

*یکی از دو پسر «صدام  حسین» برادر «عدی»...
تاریخ : سه شنبه 98/2/3 | 9:18 صبح | نویسنده : عباس خوش عمل کاشانی | نظر
<< مطالب جدیدتر